Sign in to follow this  
Followers 0

สอบถาม เรื่อง รูปค่ะ (เรกุ,สุ่ม,แถม)

3 posts in this topic

ตามหัวข้อเลยค่ะ รูปเรกุล่า รูปสุ่ม รูปแถมในซิงเกิล มันต่างกันยังไงอ่ะค่ะ เท่าที่สังเกตุราคาขายต่างกันอยู่แบบ

 

[attachment=13637:13516664_217404265321359_4831633830321808111_n.jpg]

 

จะเรียกว่ายังไงดี มีแถมข้อความ อยู่ด้านล่าง

 

[attachment=13638:13524459_217403568654762_5455617436120946240_n.jpg]

 

กับไม่มีแถม รูปเปล่า

 

รบกวนผู้รู้หน่อยค่ะ อยากรู้ราคาต่างกันมากมั้ย

Share this post


Link to post
Share on other sites

รูปเธียเตอร์จะมีแถบๆอยู่ด้านล่าง เป็นรูปจากการซื้อแผ่นเธียเตอร์

ส่วนรูปถ่ายคู่ 2 คนขึ้นไปคือรูปแถมร้าน (แต่ล่ะร้านรูปแถมจะไม่เหมือนกัน)

รูปเรกุคือรูปจากแผ่นเรกุค่ะ

ploy_yuko likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now
Sign in to follow this  
Followers 0