Search the Community

Showing results for tags 'Kashiwagi Yuki'.

  • Search By Tags

    Type tags separated by commas.
  • Search By Author

Found 3 results

  1. Inside     กราบขอบพระคุณภาพประกอบ(ทวง)ฟิคจากคุณ taro015 さん อย่างสุดซึ้งค่ะ   Episode  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10.5 | 11 | 12 | 13 | - Epilogue -     เอาออก 2018 ---------     ฟิครายวูบเดียว ที่แอบคิดพล๊อกไว้นานแล้วแต่ไม่มีโอกาส พอดีโดนจุดประกายว่า เขียนแนวสืบสวนสิ...   อิอิ...   แต่สืบสวนไม่น่ารอดค่ะ  เพราะงั้นฟิคเรื่องนี้ไม่ใช่แนวสืบสวนหรอก   หากแต่งไปตามเรื่องนี่มันดาร์คสุดๆค่ะ ไม่มีบทหวานแน่     ยังไม่ทราบว่าจะมีกี่ตอน และไม่รู้ว่าจะมีต่อไหม เสมือนลงซาวน์เสียงก่อนแล้วกันเนอะ โฮฮฮฮ   กราบขออภัยล่วงหน้า ถ้าใช้เวลายาวนานค่ะ   ปล. ชื่อเรื่องก็ตั้งสดเนี่ย ไม่รู้จะใช้ชื่ออะไร แค่คาดว่าไม่เปลี่ยนแล้วหล่ะค่ะ 5555  
  2. Inexplicable Rival/Lover?       -Prologue- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Epilogue |       (edit ออกสำหรับโครงการในอนาคตค่ะ) 15/11/15   พอดีเห็นเรื่องการก๊อปปี้นิยาย และสำหรับโครงการที่วางแผนไว้ในอนาคตของเรา จึงขออนุญาตนำเรื่องนี้ออกค่ะ  เหลือไว้ถึงแค่ตอน 9 เท่านั้นนะคะ  ขอบคุณทุกท่านมากค่ะที่คอยสนับสนุนมา ขอบคุณค่ะ     Side Story In Romania (RenaYuki) This is my sight (Okada Nana) The story of Watanabe Mayu | 1 | 2 | Since I saw you (Rena) - จมน้ำไปแล้วข่ะ ห้ามขุดนะ         Special   Epilogue - Fanart Comic by ChrisTy -     From now on | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |      From now on part three  - Fanart Comic by ChrisTy -     - Special Short Story- Just some another day - Summer Special - - Hanabi -     สีเทา = Coming soon -------------------------------------------------       Inexplicable Rival/Lover? -Prologue-  -2018.05.27-
  3. A/N: แรงบัลดาลใจมาจาก TVD & TB Main Characters Matsui Rena, Matsui Jurina, Miyazawa Sae, Kashiwagi Yuki     Contents   SS01 EP00 |EP01|EP02|EP03|EP04|EP05|EP06|EP07|EP08|EP09|EP10| EP11|EP12|EP13|EP14|EP15|EP16|EP17|EP18|EP19|EP20|EP21| EP22|EP23|EP24|EP25|EP26|EP27|EP28|EP29|EP30|EP31|EP32| EP33|EP34|EP35|EP36|EP37|EP38|EP39|EP40|EP41|EP42|EP43| EP44|EP45|EP46|EP47|EP48|EP49|EP50|EP51|EP52|EP53|EP54| EP55|EP56|EP57|EP58|EP59|EP60|EP61|EP62(End Season)   SS02   EP01       Opening Credits   http://www.youtube.com/watch?v=XtoMeI3K2bI http://www.youtube.com/watch?v=H94ysv0QVZ0   https://www.youtube.com/watch?v=N4-EFUTX6J0