รับแผ่นโนกิ จ้าซิงไหนบ้างเม้นไว้เลย

รับแผ่นโนกิ แต่ละซิงจ้า มีแบบไหนบ้าง ลองคุยกันได้จ้า